...Một đời dâu bể

Cảm nhận khi đọc bài: "Ngựa hoang" của nv Kaoson-(...Ngựa hoang/ Ở đâu/Về ăn ánh hoàng hôn trên thảo nguyên vàng/ ...Ngày mai mỏi bước lang thang/ Ngựa hoang về gặm cỏ vàng/ Chợt say"  & hai câu của Lý Bạch:"Tẩy binh điều chi thượng hải ba/ Phóng mã thiên sơn tuyết trung thảo"

Chầm chậm ngựa hoang

gặm cỏ hoàng hôn thảo nguyên vàng

đời hoang nhàn nhã thế ?

Ngựa...Lý Bạch một thời dâu bể

Tẩy gươm trần nghiêng ngả đỉnh Thiên Sơn !

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11961','cf97k6hvhjf7ckkgm95gsq2ng2','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-21 17:01:54','/a293667/mot-doi-dau-be.html')