...Một đời dâu bể

Cảm nhận khi đọc bài: "Ngựa hoang" của nv Kaoson-(...Ngựa hoang/ Ở đâu/Về ăn ánh hoàng hôn trên thảo nguyên vàng/ ...Ngày mai mỏi bước lang thang/ Ngựa hoang về gặm cỏ vàng/ Chợt say"  & hai câu của Lý Bạch:"Tẩy binh điều chi thượng hải ba/ Phóng mã thiên sơn tuyết trung thảo"

Chầm chậm ngựa hoang

gặm cỏ hoàng hôn thảo nguyên vàng

đời hoang nhàn nhã thế ?

Ngựa...Lý Bạch một thời dâu bể

Tẩy gươm trần nghiêng ngả đỉnh Thiên Sơn !