Thông tuyển Biên tập của chủ tịch HNV Âm Phủ

thơ vui:

Mai kia tổ chức xong xuôi
Ai làm biên tập cho tôi thì làm?
sáng ra bát phở năm ngàn
Tối đến "Pờ lách" phả làn khói thơm
Tha hồ...a...át...ổ ồn
Đời tiên cũng chẳng sướng hơn chúng mình!

manhnguyen

vetnoi

Xem ra chú có khiếu năng
Chuyện kia? cái ấy nhiều thằng còn thua!
Chú còn thiếu - Anh đã thừa
"Đế vương nhất dạ" có vừa lòng không?
Năm ngàn đổi lấy một đồng
còn hơn kẻ vét nồi không được gì!

K....ò..m

sáng ra bát phở năm ngàn
Tối đến "Pờ lách" phả làn khói thơm
Tha hồ...a...át...ổ ồn
hi hiiiii nghe đã thấy sướng nhủn đầu gối. Bác cho em đăng kí cái chân TBT ấy nha. chi lại bác 10%. Nghĩa là sáng em ăn phở thì bác được cái cặn sái. Tối đến e hút Blak thì bác được dỏng mũi lên ngửi. Còn khi ...kia nữa thì cho bác đc dỏng tai lên nghe hoặc sau e kể lại bác nghe. Đk ?