Lời chào

By Ng văn Mạnh

chào các cư dân làng Blogs. Tôi là người Nằm đất. Tên Blogs: Namdat.Vnweblogs.com. Tôi lập trang Blogs này để công bố các tác phẩm sáng tác văn học giới thiệu với bạn bè các bài nghiên cứu bình luận văn học các tác phẩm đá nghệ thuật cây cảnh ( bonsai )và các loại hoa phong lan. Rất hân hạnh được đón tiếp các bạn đến để cùng đàm đạo trao đổi

More...

Chúc mừng bạn!

By Ng văn Mạnh

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...