Hai tấm ảnh này?

By Ng văn Mạnh


 (Thơ chúc tết nv Kaoson"cố"tổng biên tập hvhntnb  năm tân mão)

Thân còn một chiếc may ô*
Gán quách cho tiệm cầm đồ là xong
Người mang đào bán chợ đông
Nhìn Còm*bày chợ bán sung* mà buồn
Còn thời - còn nước còn non
Hết thời đeo kính mà dòm trời cao
Một mình một chén...dầu hao?
nhớ chiếc "áo đỏ"* bờ rào rách vai.
-----------------------------------------------------------------
* May ô: chiếc áo ba lỗ mặc mát có từ thời bao cấp
* Còm: bút danh nv Kao son thường dùng
* Sung: Là cây sung có quả như trong ảnh quả chát chẳng có vị gì
* "Áo đỏ vô tình" - bài thơ tình của nv Kson  nhiều người ưa thích 


More...

M u ố n s a n g...

By Ng văn Mạnh

 
(Đạo ngược thơ Nguyễn Bính)

Hôm qua em đi chợ về
 kĩu kà kĩu kịt... một mê cá đầy:
Nào là con trắm con chầy
nào là bánh đúc bánh dầy bánh đa ...?
Bên ấy cây bưởi trổ hoa
Bên này héo một vườn cà sớm nay
Ong về cứ hỏi: vườn này-
Hoa chanh năm cũ hương bay đường nào?
Tiếng cười bên ấy xôn xao
Muốn sang...nhưng lại vướng rào chửa sang.

More...

S â n c h ù a

By Ng văn Mạnh

Sân chùa còn lắm lá đa

Thị màu - chú tiểu hết ra lại vào

Tòa sen ở tít trên cao

Mấy cụ...phật tổ thì thào với nhau:

"Giá mà còn được kiếp sau

Xuống làm sư cụ mà lau sân chùa
A di đà phật...nam mô
Đặng sinh quý tử coi chùa quét sân
?"

More...

Ba bà đi chợ

By Ng văn Mạnh

( Viet cho vui ...đoc cho vui...)

Ba bà đi chợ đường xa
Vừa đi vừa dứt lá đa che mồm?
Nhỏ to: Chuyện bán  chuyện buôn
Thầm thì - Chuyện xóm chuyện thôn chuyện người...

Dắt nhau lên đến chợ trời?
lấy lá che...lỡ hở mười cái răng
Hỏi bà...? bà chẳng nói năng
Chỉ vào cái lá - nó bằng cái ni !

More...

L ử a

By Ng văn Mạnh

 


alt
Êrostrat* sui  lửa đốt đền
Người sai lửa nấu Cơm  
đốt nhà  đốt rừng...trong đó có cả Hoa.
Khuyếch trương nơi tượng đài trang trọng
thắp sáng ở vũ đài: Tranh hùng...lật - lọng


Lửa tắt
Người ta hỏi: Lửa còn hay mất?
Tắt! những tàn đen nhòa đi trên đất
loang lịm dần sau mỗi trận mưa rơi...
--------------------------------------------------------------------
 * Erostrat gã lái buôn tầm thường  chỉ vì muốn nổi tiếng đã đốt đền thiêng Artemis - Thành phố Ephes-HyLap cổ đai

 

More...

Cụ Rùa mò gươm

By Ng văn Mạnh
Cụ Rùa ngụp lặn mò gươm
Rùa đỏ* chúng gặm nát tươm lưng còng
Nổi lên! Mặt nước bòng bong
Hét to một tiếng: Núi sông vững bền!
Ngày xưa (Cụ Lợi cả tin
Họa sau? Sao vội ném gươm xuống hồ)*?
------------------------------------------------------------

* Trua 18/12/2010 nguoi HN nhin thay "rua đo" nhay nhot tren lung Cu Rua. va co tin 
vet thuong tren lung c.rua la do "rua tai đo" tan cong
* Theo truyền thuyết: "sau khi Lê lợi dẹp xong giặc xâm lăng...đã quảng gươm
xuống hồ ...Rồi người đời nay theo đuôi mà tung hô lên rằng - Đại ý: Đất nước
này yêu hòa bình nên không cần kiếm nữa.
Theo tôi:Truyền thuyết như vậy là lạc quan tếu - thật tai hại! Thật tai họa! 
Đời sau sẽ đánh giá sai tầm nhìn người anh hùng dân tộc. Thiết nghĩ - Vua Lê
...đã trao gươm cho Cụ Rùa cất giữ sẽ sát đáng hợp lẽ vì chính sử.

More...

Ngây thơ

By Ng văn Mạnh

 

Ngây thơ


Chỉ giết có một con gà

Mà vác đến cả quan tòa - đại đao

Đuổi con thỏ...chạy qua rào

Phải đem đồ bản tăm vào tìm ra ?

Tưởng  đâu học rộng tài hoa

Ngây thơ như trẻ lên ba diễn tuồng

Giành nhau cái kẹo thiệt hơn

Mặc ai bán ruộng bán vườn bán trâu

Mai đi đâu...mai về đâu

Mấy ông trí sỹ mất trâu mất vườn ?

Nb-3/11/2010

More...

Chuyện bên thềm

By Ng văn Mạnh

Lất phất mây
lất phất mưa
Hôm qua nắng dội
nay vừa dịu...êm
Rầm rì chuyện ở bên thềm
Giơ tay hứng giọt nước - Bên đợi chờ
Ước ao cho đến bao giờ
Ngọn tre trạch đẻ...nổi bờ đông tây?

Anh đi thả lưới thuyền đầy
Em về cấy ruộng ngả dầy phù sa
Trẻ làng vừa hát vừa ca:
Con đê ngăn lũ vỡ òa dưới mưa!

More...

Trả gươm

By Ng văn Mạnh

Cha dạy con cần roi

Thầy dạy trò sắm thước

Vua trị vì Đất Nước

Cần gươm !


"Hồ Hoàn Kiếm"-
 xưa đặt tên

Người nay dịch rằng
Trả kiếm.
Thái bình và ham muốn ?Con cá mớ rau chợ trời đo đếm

Rồi trong ta còn có cái không ta 
Cất gươm đi...còn đâu Nước với Nhà ?

More...

Trông kìa...

By Ng văn Mạnh

                                

Preview

Ảnh Tuấn Hải HVHNT-NB đạt giải suất sắc

  

Cụ Tú Xương ơi dậy mà xem

Ngày xưa cụ bảo"...chúng lên non"

Bây giờ non ấy thành vôi vữa

Đất cát mang vào lửa nó nung

Nước gán cho thằng đèn treo ngược

Phí hoài xôi thịt lễ Ông Công

Trông kìa: một lũ...gà với qué 

Hết đất hết đường nhảy xuống sông

Thuyền rách đắm đò thì bỏ mẹ

Cảnh này tình nọ có buồn không ! 


Nb-08/2010 

More...